Klubaften

Klubaften 6. DEC Input fra Bestyrelsen. Ribe Fotoklub kommer og giver tilbagemelding på 3. afd. af Årets Fotograf hvor emnet er “By billeder/arkitektur” (ca. 1. time) Kaffe samt visning af

Klubaften

Klubaften 22. NOV – Vi arbejder videre me dråbemaskinen og tager udgangspunkt i hvad vi lærte sidste uge. – Den anden gruppe tager billeder af vandklumper med solbriller på i

Klubaften

Klubaften 29. NOV – Vi finder vinderen af månedens foto for November måned – Derefter følger vi op på aktiviteterne fra måneden og vi ser på de billeder vi har

Klubaften

Klubaften 15. NOV -Vi deler os i grupper hvor en gruppe går ind og eksperimenterer med dråbemaskinen. – En anden gruppe prøver kræfter med objekter der kan falde ned i

Klubaften

Klubaften 8. NOV – Gustav kommer på besøg, og vi tager fodbldbilleder i studiet. – I det store lokale laves der “professionelle” produkt fotos der vil kunne bruges som salgs/reklame

Klubaften

Klubaften 1. NOV – Aflevering af bybilleder/arkitektur (sendes til kurt på wetransfer) – Aflevering af månedens foto for oktober (kreativt efterår) – Vi ser billederne der bliver afleveret til årets

Klubaften

Klubaften 11. OKT – Onsdag er programmet som følger: Vi får billeder tilbage fra bedømmelse af Esbjerg fotoklub, herefter oplæg fra Michael/ gruppe 1: komposition, se Facebook for slideshow med

Klubaften

Klubaften 27. SEP – Input fra Bestyrelsen. – Bordet rundt – vi ser på dine billeder, som du ønsker billedkritik på. – Kåring af SEP måneds foto. – Studieaktivitet. Vi

Klubaften

Klubaften 20. SEP – Input fra Bestyrelsen. – Bordet rundt – du har medbragt dine billeder, som du ønsker billedkritik af. – Billedmanipulation før Photoshop –  (Marius) – Forstå dybdeskarphed