Månedens billede

Hver måned udsteder vi en minikonkurrence i klubben. Aflevering vil kun foregå digitalt og på klubaftener foretage vi en afstemning. 
Vinderen af “Månedens billede” vælger et emne til næste måneds konkurrence. 

Regler

  • Der må afleveres 1 billede.
  • Billedet afleveres digitalt i JPEG format og i max opløsning på 1920 x 1080 pixels. 
  • Billedet skal være taget i indeværende måned (fra emnet er frigivet og til afleveringsdato).
  • Alle billeder bliver lagt på hjemmesiden, medmindre man specifikt ønsker sig frabedt. 

Februar Rose

Februar vinder: Mads Knudsen.

Marts Kontrast/modsætninger

Marts vinder: Adam Ostrowski

April Påskeæg

April vinder: Kent Christiansen

Maj Figur

Maj vinder: Kent Christiansen

Juni Forladt / Forfald

Juni vinder: Marius Kristensen

August Minimalistisk

August vinder: Bent Andersen