Årets Fotograf 2023

Er vores interne fotokonkurrence, hvor formålet er at udvikle os som fotografer.
Der vælges hvert år efter generalforsamlingen tre emner, som udgør årets foto konkurrence.

EMNER 2023
1. Frit emne
(aflevering MAJ – retur JUN)

2. Forfald
(aflevering SEP – retur OKT)

3. Bybilleder/arkitektur
(aflevering NOV – retur DEC)

Alle billeder afleveres printet og opklæbet på Passépartout.


REGLER for aflevering:

Antal billeder
Autor kan indenfor hver emne deltage med max. fire billeder. Hvis afleveringen ikke er begrænset afleveres billederne i både papir og digital format.

Papir billeder afleveres monteret på støttekarton (tykkelse 1 – 3 mm , udv. mål: 30 x 40 cm). Farve såvel som sort/hvide billeder accepteres. 
Billederne kan forsynes med understøttende titel (ikke et krav).

Digitale billeder Afleveres sammen med papirbillederne, og har samme beskæring som disse. Disse accepteres kun i JPEG format med en max. opløsning 1920 x 1080 pixels.  

Billederne skal være fotograferet i indeværende år, og kun papir billederne afleveres til bedømmelse hos ekstern dommer. Billederne må kun bestå af elementer den enkelte autor selv har fotograferet.

Tolkning af emnet er i første omgang op til autor, men hvis dommeren efterfølgende skønner emnet ikke er opfyldt, kan det enkelte billede diskvalificeres.

Billederne skal bedømmes af en kompetent dommer der f.eks. kan være beskæftiget med foto i sit erhverv, eller eventuelt et medlem af en anden fotoklub. Dommerens navn må ikke offentliggøres inden billederne er indleveret. Billederne må gerne bedømmes af flere personer, men der må kun afleveres en samlet bedømmelse ved gennemgangen.

Placeringsrækkefølge med tildelte points fremsendes fra dommeren til billedsekretæren senest en uge før selve dommergennemgangen.

REGLER for bedømmelse:

  • Oplevelse: 1 – 30 points
    (ren subjektiv vurdering, hvordan emnet er tolket) 
  • Komposition: 1 – 10 points
    (beskæring og opbygning som bidrager til helheden i billedet) 
  • Teknik: 1 – 10 points
    (skarphed, belysning, print, som påvirker den samlede oplevelse) 

Ved dommerens gennemgang af billederne bedes de fremvist og kommenteret i omvendt rækkefølge, således at vinderbilledet kommer til sidst.

Det medlem der I årets løb opnår det største samlede antal points, bliver kåret som “Årets Fotograf”.