Årets Fotograf 2024

1. Teknik / mekanik
(aflevering 1. Maj – retur 5. Juni)

2. Bro / broer
(aflevering 4. September – retur 9. Oktober)

3. Frit emne
(aflevering 30. Oktober – retur 4. December)Årets fotograf er vores interne foto konkurrence, hvor formålet er at udvikle os som fotografer.
Der vælges hvert år efter generalforsamlingen tre emner, som udgør årets foto konkurrence.

Alle billeder afleveres printet og opklæbet på Passepartout.

REGLER for aflevering:

Antal billeder
Autor kan indenfor hvert emne deltage med max. fire billeder.
Hvis afleveringen ikke er begrænset afleveres billederne i både papir og digital format.

Papir billeder afleveres monteret på Passépartout (tykkelse 1 – 3 mm , udv. mål: 30 x 40 cm). Farve såvel som sort/hvide billeder accepteres.
 
Billedsekretæren sørger for registrering og nummerering af billederne uden at autors navn fremgår. Billederne kan forsynes med understøttende titel (ikke et krav).

Digitale billeder Afleveres på WeTranfer til billedsekretæren, samme dag som papirbillederne afleveres. Digitale billeder skal have samme beskæring som papirbillederne, og de accepteres kun i JPEG format med en max. opløsning 3840 x 2160 pixels.  

Billederne skal være fotograferet i indeværende år, og kun papir billederne afleveres til bedømmelse hos ekstern dommer.
Billederne må kun bestå af elementer den enkelte autor selv har fotograferet. Billeder fremstillet vha. kunstig intelligens (AI) kan således ikke indgå i konkurrencen.

Tolkning af emnet er i første omgang op til autor.
På afleverings aftenen vurderer klubbens medlemmer om billedet opfylder emnet, hvorefter billed sekretæren sender billederne til bedømmelse hos en ekstern dommer.

Billederne bedømmes af en kompetent dommer der f.eks. kan være beskæftiget med foto i sit erhverv, eller eventuelt et medlem af en anden fotoklub. Dommerens navn må ikke offentliggøres inden billederne er indleveret. Billederne må gerne bedømmes af flere personer, men der må kun afleveres en samlet bedømmelse ved gennemgangen.

Ved bedømmelsen skal dommeren kommentere og give alle fremsendte billeder point i henhold til klubbens “Regler for bedømmelse”.

Placeringsrækkefølge med tildelte points fremsendes fra dommeren til billedsekretæren senest en uge før selve dommergennemgangen.

REGLER for bedømmelse:

  • Oplevelse: 1 – 30 points
    (ren subjektiv vurdering, hvordan emnet er tolket) 
  • Komposition: 1 – 10 points
    (beskæring og opbygning som bidrager til helheden i billedet) 
  • Teknik: 1 – 10 points
    (skarphed, belysning, print, som påvirker den samlede oplevelse) 

Ved dommerens gennemgang af billederne bedes de fremvist og kommenteret i omvendt rækkefølge, således at vinderbilledet vises til sidst.

Det medlem der I årets løb opnår det største samlede antal points, bliver efter afholdelse af generalforsamlingen kåret som Årets Fotograf.