Månedens billede

Hver måned udsteder vi en mini konkurrence i klubben. Aflevering vil kun foregå digitalt og på klubaftener foretager vi en afstemning. 
Vinderen af “Månedens billede” vælger et emne til næste måneds konkurrence.

Regler:

  • Der må afleveres 1 billede.
  • Billedet afleveres digitalt i JPEG format og i max opløsning på 1920 x 1080 pixels. 
  • Billedet skal være taget i indeværende måned (fra emnet er frigivet og til afleveringsdato).
  • Alle billeder bliver lagt på hjemmesiden, medmindre man specifikt ønsker sig dette frabedt.