Klubaften

25. Januar

Generalforsamling

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af referat
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent for indeværende år
  • Gennemgang og evt. opdatering af vedtægter
  • Valg af formand eller kasserer (Kassereren ønsker ikke genvalg)
  • Valg til bestyrelsen (2 personer i ulige år)
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen kåres Årets Fotograf 2022.

Derefter vælges emnerne til Årets Fotograf 2023.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 18. Januar 2023.

Date

jan 25 2023
Expired!

Time

19:00 - 22:00
Category

Ansvarlig for klubaften

Carsten Pedersen
Phone
2159 4909

Tidligere år