Generalforsamling

Dagsorden til Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for 2023
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
 6. Gennemgang og evt. opdatering af vedtægter
 7. Valg af formand eller kasserer (Formanden er på valg)
 8. Valg til bestyrelsen (et bestyrelsesmedlem er på valg)
 9. Valg af suppleanter (to suppleanter er på valg)
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

  Efter generalforsamlingen kåres Årets Fotograf 2023, og der vælges emner til Årets Fotograf 2024.

  Afslutningsvis vil klubben være vært med et let traktement.

Date

jan 24 2024
Expired!

Time

19:00 - 22:00

Tidligere år