Generalforsamling 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning.
– Klubbens medlemstal:
– Lokalerne
– Offentliggørelse af aktiviteter:
– Facebook for medlemmer:
– Facebook for offentligheden:
– Aktiviteter i klubben:
– Årets gang i 2021

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab,

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Punkt 6. Indkomne forslag
 6.a Medlems ønsker til klubben – generelt.
 6.b Antal klubaftner per måned
 6.c Sammensætning af aktivitetsgrupper for 2022
 6. d Fotodag 2022

7. Valg af formand eller kasserer. 

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af revisorer.

11. Eventuelt.

EMNER TIL ÅRETS FOTOGRAF 2022
1: Frit emne
2: Natur/landskab/sol op/sol ned
3: Makro

Date

mar 03 2022
Expired!

Time

19:00 - 22:00

Ansvarlig for klubaften

Carsten Pedersen
Phone
2159 4909

Tidligere år