Fællesskab - Vidensdeling - Inspiration

Regler "Årets fotograf"

Mediet er papirbilleder, der afleveres monteret på støttekarton der stabiliserer billedet,minumum 1 mm / max. 3 mm tykt. Udvendigt mål: 30 x 40 cm. Uopklæbede billeder kan ikke deltage i konkurrencen. Såvel farve som sort/hvide billeder accepteres. 

Billederne kan forsynes med understøttende titel (ikke krav).

Af hensyn til dommerens gennemgang og kommentering, skal de digitale billedfiler, i samme beskæring mv. afleveres samtidigt. Kun JPEG formater accepteres, max opløsning 1920 x 1080 pixels.  For ikke at forvirre bedømmelsen, må de digitale versioner ikke sendes med til dommeren. Billederne skal være fotograferet i indeværende år. I den forbindelse skal billedsekretæren have mulighed for at kontrollere exif-data. Billederne må kun bestå af elementer den enkelte autor selv har fotograferet. Efterbehandling er fri. Hver autor må max deltage med 4 billeder pr.afdeling/emne.

Tolkning af emnet er i første omgang op til autor, men hvis dommeren efterfølgende skønner emnet ikke er opfyldt, kan det enkelte billede diskvalificeres.

Billederne skal bedømmes af en kompetent dommer der f.eks. kan være beskæftiget med foto i sit erhverv, eller eventuelt et medlem af en anden fotoklub. Dommerens navn må ikke offentliggøres inden billederne er indleveret. Billederne må gerne bedømmes af flere personer, men der må kun afleveres en samlet bedømmelse ved gennemgangen.

Placeringsrækkefølge med tildelte points fremsendes fra dommeren til billedsekretæren senest en uge før selve dommergennemgangen.

Det er et ufravigeligt krav, at bedømmelsen foretages efter nedenstående regler, og foretages i denne rækkefølge:

  • Oplevelse: helt subjektiv, herunder, hvordan er emnet tolket? 1 - 30 points
  • Komposition: bla. beskæring og opbygning af billedet, bidrager det til helheden? 1 - 10 points
  • Teknik: skarphed, belysning, print, påvirker det den samlede oplevelse? 1 - 10 points

Dette vil sige at billederne vil havne et sted mellem yderpunkterne fra 3 til 50 points

Ved dommerens gennemgang af billederne bedes de fremvist og kommenteret i omvendt rækkefølge, således at vinderbilledet kommer til sidst.
Denne model for bedømmelse giver en rigtig god feed-back til fotografen, som derved virkeligt kan bruge bedømmelsen til målrettet at forbedre sit fokus på de tre elementer.

Dommerens honorar er normalt et par flasker god vin samt kørselsgodtgørelse.

Det medlem der I årets løb opnår det største samlede antal points, bliver kåret som “Årets Fotograf”.