Fællesskab - Vidensdeling - Inspiration

Emner til "Årets Fotograf"

Årets tre emner er "Frit emne", "Læsning" og "Livet"


Første aflevering er "Frit emne"
Aflevering den 16. maj
Bedømmelse retur den 13. juni

Anden aflevering er "Læsning" 
Aflevering den 22. august 
Bedømmelse retur den 19. september

Tredje og sidste aflevering er "Livet"
Aflevering den 7. november 
Bedømmelse retur den 5. december