Fællesskab - Vidensdeling - Inspiration

Vejen Fotoklub i samarbejde med Dansk Folkehjælp

Søndag den 9. november 2016 åbnede Vejen Fotoklub dørene for et stort arrangement. Denne gang drejede det sig om et samarbejde med Dansk Folkehjælps af­deling i Vejen, som er en frivillig humanitær for­ening, der arbejder for at udbrede viden om før­stehjælp og som yder hjælp til udsatte men­ne­sker både i Danmark og i udlandet. Afdelingen havde brug for billeder, som børne­ne kunne give forældre og bedsteforæld­re i ju­le­gaver. Så hvad var mere naturligt end at spørge Vejen Fotoklub, som var i lokalerne lige ved siden af, om den kunne hjælpe med optagelserne.

Selvfølgelig kan klubben bakke op om sådan et projekt, så to af klubbens medlemmer sprang til, og fotografere­de børn og voksne på stribe i studiet en hel dag.Bagefter var det for bør­nene samme dag muligt, at få billederne printet og indrammet i klubben, så julegaver­ne blev færdige til ti­den i år.

Aktivitetsniveauet var højt i ”klippe & klister” lokalet ved siden af. Foruden billederne blev der også ma­let på bakker, glas og lys, som skulle bruges som julegaver.