Fællesskab - Vidensdeling - Inspiration

Vejen Fotoklub i samarbejde med Dansk Folkehjælp

Vejen Fotoklub og Dansk Folkehjælp laver julegaver med børnene Vejen Fotoklub og Dansk Folkehjælp laver julegaver med børnene

Søndag den 9. november 2016 åbnede Vejen Fotoklub dørene for et stort arrangement. Denne gang drejede det sig om et samarbejde med Dansk Folkehjælps af­deling i Vejen, som er en frivillig humanitær for­ening, der arbejder for at udbrede viden om før­stehjælp og som yder hjælp til udsatte men­ne­sker både i Danmark og i udlandet. Afdelingen havde brug for billeder, som børne­ne kunne give forældre og bedsteforæld­re i ju­le­gaver. Så hvad var mere naturligt end at spørge Vejen Fotoklub, som var i lokalerne lige ved siden af, om den kunne hjælpe med optagelserne.

Dansk Folkehjaelp og Vejen Fotoklub

Selvfølgelig kan klubben bakke op om sådan et projekt, så to af klubbens medlemmer sprang til, og fotografere­de børn og voksne på stribe i studiet en hel dag.Bagefter var det for bør­nene samme dag muligt, at få billederne printet og indrammet i klubben, så julegaver­ne blev færdige til ti­den i år.

Aktivitetsniveauet var højt i ”klippe & klister” lokalet ved siden af. Foruden billederne blev der også ma­let på bakker, glas og lys, som skulle bruges som julegaver.